Informace o společnosti

Gapa servis s.r.o. nabízí služby revize plynu, regulátory tlaku plynu nebo montáž topení. Společnost GAPA byla založena na počátku roku 1986 jako konsorcium. V roce 1993 se společnost transformovala na společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 14.1. 1993 pod názvem GAPA servis s.r.o.. Společnost má provozovnu v Praze 10 Hostivaři, uk. U Hostivařského nádraží 298.

Nabízíme Vám

Předmět a činnosti podnikání

Předmět a činnosti podnikání firmy po dobu jejího působení zasahuje do všech oblastí plynových a tepelných zařízení a technických plynů. Ve vazbě na základní filozofii firmy nabízíme zákazníkovi kompletní službu. Poradní činnost, konzultace o investičním záměru, prováděcí projekt, zajištění povolovacích dokladů a stavebního zařízení, vlastní provedení díla. Díky trvalé seriózní spolupríci s firmami, které navazují na naší činnost, jsme schopní provést kompletní realizaci díla na klíč.
Technický personál má bohaté pracovní zkušenosti získané v Pražské plynárenské a.s. a ve společnosti Transgas

Naše práce

servis servis